In mijn Praktijk gebruik ik een of meerdere disciplines naar aanleiding van uw klachten .
Tijdens intake gesprek en de eerste sessie makken we in overleg een behandelingsplan.
Hieronder leest u een beschrijving van 3 disciplines ( therapieën ) dat ik toepas in mijn praktijk.

 

Cranio Sacraal Therapie

Cranio Sacraal is een lichaamsgerichte therapie. Het brengt rust en regulering in ons zenuwstelsel.

Tussen de schedel (cranium) en het stuitje (sacrum) circuleert Cranio Sacraal vocht verpakt in een stevig vlies. Het Cranio-Sacraal systeem heeft net als onze ademhaling een eigen ritme. Het  wordt om die reden ook wel de ‘ademhaling van het zenuwstelsel’ genoemd. Naast de hartslag en de ademhaling is het cranio sacraal systeem de derde primaire levensfunctie.

Veel klachten die wij ervaren komen voort uit stress. Cranio neemt op een zeer effectieve manier stress weg. Cranio werkt daarom niet alleen goed om klachten te verminderen of weg te nemen maar ook uitstekend preventief. Wanneer je regelmatig een Cranio Sacraal behandeling ondergaat maak je je lichaam als het ware schoon. Je kunt Cranio zien als een APK voor je lichaam. We vinden het heel gewoon om onze auto naar de garage te brengen om deze te onderhouden zodat die goed blijft rijden. Ons lichaam heeft ook onderhoud nodig. Regelmatig een Cranio behandeling is een investering in het lichaam om gezond en vitaal te blijven.

De behandeling is erop gericht het Cranio Sacrale vocht in balans te brengen, waardoor het zenuwstelsel kan ontspannen en de cellen kunnen regenereren. Blokkades krijgen hierdoor minder kans zich vast te zetten.

 

Biodynamische Craniosacraal

Het mooie van deze therapie is de eenvoud. De behandelaar neemt een neutrale positie in en laat het proces van de behandeling op natuurlijke wijze ontvouwen.
De beoefenaar is geïnteresseerd in het faciliteren van het lichaam bij intrinsieke reorganisaties in de weefsels van het lichaam, de vloeistofmatrix en de energetische en emotionele lagen, zodat er een holistische beweging is naar een betere gezondheid.
De therapie creëert een veilige ruimte voor traumatische ervaringen om soepel op te lossen, zonder overweldigend of manipuleerend te zijn.

Franklyn Sills is de vroege pionier in het brengen van een biodynamische benadering van Craniosacrale therapie.

 

Biodynamische Massage therapie 

Biodynamische Massage therapie is een lichaamsgerichte therapie gebaseerd op de biodynamische psychologie.
Deze therapie is ontwikkeld door de Noorse fysiotherapeut en psycholoog Gerda Boyesen.

In de biodynamische psychologie wordt onderscheid gemaakt tussen de primaire en  secundaire persoonlijkheid.

De primaire persoonlijkheid is ons onbevangen kind: levenslustig, spontaan en open. Wanneer in de kindertijd de wereld druk op ons uitoefent en ons niet accepteert, ontwikkelen we een secundaire persoonlijkheid. De secundaire persoonlijkheid wordt niet alleen gevormd door strategieën om ons te beschermen tegen de eisen van de buitenwereld, maar zorgt er ook voor dat we innerlijke impulsen onderdrukken.
We ontwikkelen overlevingsstrategieën waardoor onze levensenergie geblokkeerd wordt. Dit vindt zijn weerslag in ons denken, voelen, handelen en in ons gevoel voor zingeving.
Door het wegstoppen van emoties, kunnen er psychische of lichamelijke blokkades ontstaan. Deze blokkades vormen in eerste instantie een beschermende weerstand, maar leveren na enige tijd problemen op: het contact met de eigen emotie en de levensenergie gaat verloren, er kunnen gevoelens van onzekerheid, depressie, schuld en schaamte ontstaan.

Bij biodynamische massage worden de spanningen die in het lichaam aanwezig zijn middels massage losgemaakt. Ingehouden emoties kunnen worden losgelaten waardoor het lichaam kan ontspannen. Bij een ontspannen lichaam kan het zelfregulerende vermogen in werking treden. Ieder lichaam heeft het vermogen om zich, na ingrijpende emotionele gebeurtenissen, volledig te herstellen. Dit wordt het zelfregulerende vermogen genoemd.

De biodynamische therapie gebruikt massage om dit zelfregulerende vermogen te activeren.

Cranio Sacraal Therapie

Biodynamische Massage  

Biodynamische Craniosacraal

Franklyn Sills is de vroege pionier in het brengen van een biodynamische benadering van Craniosacrale therapie.
Het mooie van deze therapie is de eenvoud. De behandelaar neemt een neutrale positie in en laat het proces van de behandeling op natuurlijke wijze ontvouwen.
De beoefenaar is geïnteresseerd in het faciliteren van het lichaam bij intrinsieke reorganisaties in de weefsels van het lichaam.
De therapie creëert een veilige ruimte voor traumatische ervaringen om soepel op te lossen, zonder overweldigend ofmanipuleerend te zijn

Biodynamische Massage therapie is een lichaamsgerichte therapie gebaseerd op de biodynamische psychologie.

Deze therapie is ontwikkeld door de Noorse fysiotherapeut en psycholoog Gerda Boyesen.

Bij biodynamische massage worden de spanningen die in het lichaam aanwezig zijn middels massage losgemaakt. Ingehouden emoties kunnen worden losgelaten waardoor het lichaam kan ontspannen.

Bij een ontspannen lichaam kan het zelfregulerende vermogen in werking treden. Ieder lichaam heeft het vermogen om zich, na ingrijpende emotionele gebeurtenissen, volledig te herstellen.

 

Cranio Sacraal is een lichaamsgerichte therapie.

Het brengt rust en regulering in ons zenuwstelsel.

Veel klachten die wij ervaren komen voort uit stress. Cranio neemt op een zeer effectieve manier stress weg. Cranio werkt daarom niet alleen goed om klachten  te verminderen of weg te nemen maar ook uitstekend preventief. Wanneer je regelmatig een Cranio Sacraal behandeling ondergaat maak je je lichaam als het ware schoon.

Ons lichaam heeft ook onderhoud nodig.

Regelmatig een Cranio behandeling is een investering in het lichaam om gezond en vitaal te blijven.

Behandeling